RSS

Календар образовно васпитног рада за школску 2013/14. годину

6.3.1.	ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА  у школској 2013/14. годиниПравилником о календару образовно васпитног рада средњих школа за школску 2013/14. годину („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 6/2013 и 8/2013) утврђен је календар за остваривање обавезних облика образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) у школи за школску 2013/2014. годину.

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.

Обавезне облике образовно-васпитног рада школа остварује на годишњем нивоу:

  • у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;
  • у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У оквиру 37 односно 34 петодневних наставних седмица, стручна школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици. Сваки дан у седмици, неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 34 пута.

У другом полугодишту,  из наведеног разлога, 18. фебруара и 16. априла ће се радити по распореду за понедељак.

Прво полугодиште почело је у понедељак, 2. септембра 2013. године, а завршава се у петак, 27. децембра 2013. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 20. јануара 2014. године, а завршава се у петак, 20. јуна 2014. године.

Друго полугодиште за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа завршава се у петак, 30. маја 2014. године.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. Зимски распуст почиње у понедељак, 30. децембра 2013. године, а завршава се у петак, 17. јануара 2014. године. Пролећни распуст почиње у четвртак, 17. априла 2014. године, а завршава се у среду, 23. априла 2014. године. Летњи распуст почиње у понедељак, 23. јуна 2014. године, а завршава се у петак, 29. августа 2014. године.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2013. године, Свети Сава 27. јануара 2014. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2014. године, Дан победе 9. маја 2014. године, Видовдан 28. јуна 2014. године.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

Четвртак, 8. новембар 2013. године обележава се као Дан просветних радника.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници Исламске заједнице – 15. октобра 2013. године, на први дан Курбан Бајрама;

3) припадници Јеврејске заједнице – 14. септембра 2013. године, на први дан Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2013. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2014. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (православни и католици – од 18. до 21. априла 2014. године).

Годишњим планом рада школа утврђује време извођења екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.

Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

У току школске године планирана су  четири  класификациона периода:

  • I класификациони период – 12.11.2013. године

  • I полугодиште – 27.12.2012. године

  • II класификациони период – 31.03.2014. године

  • II полугодиште – 30.05.2014. године за завршне разреде и 20.06.2014. године за незавршне разреде.

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, одељењски старешина договара са родитељима ученика.

Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају трогодишњег образовања и матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време поделе диплома, биће одређено у договору са представницима Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и објављено благовремену на огласној табли школе.

 

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s

 
%d bloggers like this: