RSS

Школа данас

skola licna kartaТехничка школа данас има пет  подручја рада, а  на почетку школске 2013/14. године школа је имала  543 редовна ученика,  распоређених у 23 одељења и десет образовних профила:

Подручје рада Машинство  и обрада метала:

  • Машински техничар за компјутерско конструисање

  • Машински техничар моторних возила

  • Механичар грејне и расхладне технике

  • Инсталатер

Подручје рада Геодезија и грађевинарство:

  • Архитектонски техничар – оглед

  • Кровопокривач – оглед

Подручје рада Текстилство и кожарство:

  • Техничар моделар коже (обуће, конфекције)

  • Обућар

Подручје рада Економија, право и администрација:

  • Комерцијалиста – оглед

Подручје рада Трговина, угоститељство и туризам:

  • Туристички техничар

Образовноваспитна делатност школе одвија се у два повезана објекта, који се налазе у улици Карађорђевој 52, укупне корисне површине 2.919,43 m2, у којима се настава одвија у две смене.

Теоријска, практична и теоријска блок настава реализују се у савременим условима, у кабинетима и радионицама. Теоријска настава изводи се у 17 учионица. Три информатичка кабинета (пословни бирои) опремљена су интернетом и свом потребном опремом за извођење мултимедијалне наставе, а путем бежичног преноса интернет се, по потреби, користи у целој школи.

Практична настава изводи се у три сопствене радионице и код привредника и предузетника у области машинства и кожарства. Школа има фискултурну салу, библиотеку, фитнес вежбаоницу, као и велико школско двориште са парком и спортским полигоном.

 

Затворено за коментаре.

 
%d bloggers like this: