RSS

Конвенције, закони, правилници

На овој страни представићемо међународне и националне документе (конвенције, законе, правилнике…) којима се  гарантују права на удруживање и учешће у доношењу одлука и који су законски оквир за успостављање и постојање Ученичких парламена. 

1. KOНВЕНЦИЈА  УН О ПРАВИМА ДЕТЕТА  усвојена је на Генералној скупштини УН, 20. новембра 1989. године. Она представља најзначајнији међународни уговор обавезујућег карактера, којим се посебно штите права детета.

Комплетан текст Конвенције о правима детета (са пратећим факултативним протоколима) можете прочитати овде: Конвенција УН о правима детета са факултативним протоколима.

Члан 12.
Дете има право на слободно изражавање сопственог мишљења и право да се његово мишљење узме у обзир у свим стварима и поступцима који га се непосредно тичу.

Члан 13.
Дете има право да слободно изражава своје погледе, да тражи, прима и саопштава информације и идеје свих врста и на различите начине, без обзира на границе.

Члан 14.
Држава ће поштовати право детета на слободу мисли, савести и вероисповести и право и обавезу родитеља да их у томе усмеравају.

Члан 15.
Деца имају право на слободу удруживања и слободу мирног окупљања.

Овај лепи постер  Конвенције о правима детета (на енглеском језику) пронашли смо овде.

UN Rights of Child

2.  УНИВЕРЗАЛНА ДЕКЛАРАЦИЈА О ЉУДСКИМ ПРАВИМА  усвојена је од стране Генералне скупштине УН 10. децембра 1948. године. Представља најшире прихваћен документ из области људских права, који наглашава неотуђивост сваког људског бића.

Члан 19.
Свако има право на слободу мишљења и изражавања, што обухвата и право да не буде узнемираван због свог мишљења, као и право да тражи, прима и шири обавештења и идеје било којим средствима и без обзира на границе.

Члан 20.
Свако има слободу мирног окупљања и удруживања.

Нико се не може приморати да припада неком удружењу.

3. КОНВЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА 

(Европска конвенција о људским правима ) донета је у оквиру међународне организације Савета Европе 4. новембра 1950. године. Заснива се на принципима Универзалне декларације о људским правима и могу је потписати само чланице Савета Европе. Наша држава је постала чланица Савета Европе априла 2003. године. Марта 2004. године Република Србија (тада као Србија и Црна Гора) је потписала Европску конвенцију о људским правима.

Члан 10.
Имате право да одговорно кажете и напишете шта мислите као и да дате и примате информације од других људи.

Члан 11.
Имате право да учествујете у мирним скуповима и оснивањима или придруживању удружењима – укључујући и синдикате.

4. ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  („Сл. гласник РС“, број 72/2009 и 52/2011) члановима  57, 103 и105 регулише рад Ученичког парламента.

Члан 105.

У последња два разреда основне школе и у средњој школи организује се ученички парламент (у даљем тексту: парламент) ради:

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;

4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;

5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи, а у уметничкој школи – по три из сваког разреда, односно године.

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора у складу са чланом 57. овог закона.

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

 

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s

 
%d bloggers like this: